Aici puteți procura bilet la sanatoriu “Bucuria-Sind”
Aici sunt przentate prețurile pentru numere la sanatoriu. Dvs. puteți procura un bilet la sanatoriu în număr la alegere.

Preț pentru 1 persoană

Pretul-Bucuria-Sind-01.07-2022

  • Prețul include cazarea,alimentația  (de 4 ori pe zi conform meniului de comandă),tratament (în lipsa contraindicațiilor absolute).
  • Copii pînă la 4 ani nu sînt admiși în sanatoriu,excepție cînd ambii părinți sînt cazați și își asumă  responsabilitatea pentru sănătatea copilului sub formă scrisă și semnătură.
  • Prețul biletului de tratament pentru copii de vîrsta 4-10 ani constituie 50% , 11-15 ani – 70 % din prețul biletului pentru maturi.