Vadul lui Vodă are condiţii favorabile pentru odihnă şi tratament: artera importanta de apă (r. Nistru), îmbinarea reuşită a resurselor climaterice şi balneologice, Parcul Nis-trean, peisajele încântător de frumoase şi locurile istorice – acestea sunt doar câteva din avantaje-le acestui loc. Localitatea Vadul lui Vodă este inclusă în zona balnear-recreaţională sud-transnis-treană şi are trăsături distinctive.

Posibilităţile curative ale acestei zone reprezintă interes pentru medici, de aceea le vom expune succint. în regiune vara este caldă, însorită, uscată, perioada con-fortabilă este lungă (7-9 zile ale verii sunt la limita subconfortului canicular). Numărul orelor însorite pe an variază între 2000 şi 2400. Umiditatea aerului (medie ponderată pentru perioada caldă а anului) constituie 51 %, deficitul de raze ultraviolete constituie doar 30 de zile. Numărul zilelor înză-pezite constituie mai puţin de 40 de zile, durata perioadei confortabile constituie 201 de zile pe an (temperatura aerului în perioada caldă variază între 10 şi 25°C şi constituie 175 de zile pe an; tem-peratura aerului variază între -5 şi -25°C în perioada rece – 25 de zile). Suprafaţa spaţiilor verzi în zona balnear-recreaţională constituie 2147 ha, inclusiv 584 ha sunt situate direct în Parcul Nis-trean al localităţii Vadul lui Vodă.

Parcul Nistrean a fost înfiinţat în anul 1960 pe suprafeţele pădurii deja existente. Aici cresc diferiţi copaci: plopul alb, salcia, pinul, bradul, platanul, teiul, pinul de Crimeea şi numeroşi arbuşii – laso mia, măcieşul, trandafirul, pommbarul şi altele. Parcul Nistrean reprezintă nu numai о plăcere cultural-estetică, dar şi unul din factorii principali de tratament al sanatoriului „Bucuria-sind”. Savantii au calculat că pădurea cu 1 ha timp de 24 de ore absoarbe 280 kg bioxid de carbon şi eli-mină 180-220 kg oxigen. Pentru a asigura cantitatea optimă de oxigen, este rezonabil de a avea о suprafaţă de păduri pentru fiecare persoană de cel puţin 0,1 – 0,3 tia. în plus, pădurea este un mi-nunat filtru de aer.

S-a calculat, că о plantaţie de 400 de plopi pe durata verii reţine aproximativ 400 kg de praf. Din literatura de specialitate este cunoscut faptul că pădurile de conifere posedă acţiune bactericidă înaltă-în acestea se conţin doar până la 700 corpi microbieni la 1 m3 aer (în timp ce în sălile de operaţie se acceptă până la 1000 corpi microbieni la 1 m3 aer). E de menţionat faptul că spaţiile verzi acţionează benefic asupra sistemului nervos central, deoarece culoarea verde a frunzelor atenuează intensitatea iritantă a iluminării solare. Influenţând asupra percepţiei noastre vizuale, factorii de peisaj provoacă emoţii pozitive. Anume peizajul pitoresc şi efectul favo-rabil al mediului natural din Vadul lui Vodă, preţuit de medici la justa valoare, este un remediu al cli-matoterapiei şi terapiei prin peisaj.